Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Følgende barmarksløyper er åpen fra og med 1. juli 2017

Etter vurderinger av innspill Tana kommune har mottatt om hvordan de ulike traseene er, så åpnes følgende løyper:

  • Løype 2: Gáldujohka- Sáttomiellevuovdi, og videre dispensasjonskjøretrase Sáttomiellevuovdi- Stuorramaras- Gieddeoaivvejohka/ Gieddeoaivi
  • Løype 5: Luftjokdalen- Hánajávri
  • Løype 6: Linkstasjonen på Máskevárri- Giezzi
  • Løype 7: Deanudat/Vestertana- Heargečohkka- Geassejávri

 

Dispensasjoner gitt i tilknytning til og som utgår fra nevnte traseer kan benyttes. Etter anmodning fra Fylkesmannen utsettes øvrige dispensasjoners gyldighet inntil videre. Ny vurdering av traséenes kjørbarhet gjøres fortløpende og kunngjøres på kommunens nettside.