Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Flere videregående studietilbud i Tana fra høsten 2009

Ordfører er veldig glad for at fylkestinget har vedtatt at Tana kommune skal få LOSA tilbud fra høsten 2009. Det er utrolig positivt at politikerne på fylkestinget har hørt på argumentene våre og fattet et meget fornuftig vedtak.
Ordfører Frank Ingilæ

Fremtidens utdanningsmåte
LOSA - lokal opplæring i samarbeide med arbeidslivet, innebærer at det vil bli gitt hele 7 nye studietilbud på videregående nivå i Tana. I skoleåret 2008/2009 ble det gitt tilbud innen 6 utdanningsprogram på yrkesfag i LOSA kommunene: restaurant- og matfag, service- og samferdsel, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, naturbruk. Man er avhengig av bedrifter lokalt, som det kan drives opplæring i. I tillegg gis det også tilbud om VG1 studiespesialisering gjennom LOSA. Dessuten at en såpass stor kommune som Tana kommer med på LOSA ordningen, kan innebære flere studietilbud på sikt for alle LOSA kommunene.

Færre borteboere
Fylkestingets vedtak innbærer at mange av våre 15-16 åringer ikke trenger å reise ut av kommunen for å starte sin videregående utdanning. Jeg er overbevist om at LOSA vil bidra til å redusere antall borteboende elever fra Tana kommune i den videregående skolen, samt at de får en positiv relasjon til næringslivet og Tana kommune.

Samarbeid med næringslivet
Formannskapet i Tana har i sin innstilling til budsjett for 2009 satt av kr 300.000,- til egnede lokaler i kommunesenteret, og egenandelen som kommunen må stille med. Næringslivet som har vært svært aktiv med å få på plass studiespesialisering, har også sagt at de vil stille praksisplasser til rådighet for ungdommen. Kommunen vil selvsagt også stille opp, og til sammen skal vi få til et godt studietilbud lokalt.

Nå skal det jobbes aktivt for tilretteleggelse og for at alt skal være klart for elevene som skal ta videregående skole gjennom LOSA her i Tana.

Ha en fin dag!

Les mer om LOSA her: