Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen i Tana er ferdigstilt for bruk fra august 2008. Hallen skal drives til beste for innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter.
Det er viktig at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen, og får ivaretatt sine interesser. 

Flerbrukshallen forran_512x384

Flerbrukshallen har flere fasiliteter, les mer om dette under retningslinjer her.

Priser for bruk fastsettes av kommunestyret i egne gebyrvedtak.

Treningstider fordeles etter skriftlig søknad.
 
Kontaktinformasjon om Flerbrukshallen:
Epost: tke@tana.kommune.no
Telefon 46 400 259

Les mer om Flerbrukshallen her: 
Retningslinjer Flerbrukshallen
Ordensregler Flerbrukshallen
Tegning Flerbrukshallen
Skjema til brannvesenet for melding om overnatting  og andre store arrangementer