Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Flerbrukshallen åpner for sesongen 2017/2018

Flerbrukshallen vil åpnes for trening fra og med mandag den 28.august 2017. Sesongen avsluttes i forhold til skoleruta den 22.juni 2018.

Oversikten kan hentes her: treningstider 2017/2018.

Informasjon om skoleruta 2017/2018 kan leses her: skoleruter Tana kommune.

Vi ber leietakere med tildelt tid være oppmerksomme på at Flerbrukshallen holdes stengt når skolene har juleferie, påskeferie og på rød dager når dette faller på ukedager. Se også egen stengeplan. Vi vil kunne i enkelte tilfeller vurdere fravikelse her gjennom egne søknader. 

Spørsmål om tilgang kan rettes til vaktmester på mobil 46400255 eller 46400236 mellom kl 07:30-15:00 på ordinære arbeidsdager.

Vi minner om følgende:
- Ingen tilgang på vaktmester etter kl 15:00.
- Avvik må sendes på e-post tke@tana.kommune.no
- Mangelfull oppfølging av Ordensregler/Retningslinjer på Flerbrukshallen vil kunne få økonomiske konsekvenser for leietaker.
- Garderobene vil ikke kunne benyttes uten særlige avtaler om bruk. Vaktmester må få melding om dette.
- Sikkerhet for deltakere skal alltid komme først.

Andre leietakere som ønsker arrangement på Flerbrukshallen bes om å fylle ut søknad om tid ved å sende inn følgende søknad: 
http://www.tana.kommune.no/soeknadskjema-leie-av-flerbrukshallen.4495962-111322.html.

Spørsmål til dette kan rettes til TKE KF på mobil 46400259.

Mvh 
Tana kommunale eiendomsselskap KF