Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Flerbrukshallen åpner for sesongen 2012/2013

Flerbrukshallen vil åpnes for trening fra og med mandag den 27.august 2012. Sesongen avsluttes i forhold til skoleruta den 21.juni 2013.

Oversikten kan hentes her treningstider 2012/2013.

Informasjon om skoleruta 2012/2013 kan leses her skoleruta 2012-2013.

Vi ber leietakere med tildelt tid være oppmerksomme på at Flerbrukshallen holdes stengt når skolene har juleferie, påskeferie og på rød dager når dette faller på ukedager. Vi vil kunne i enkelte tilfeller vurdere fravikelse her gjennom egne søknader. Tilgang til Flerbrukshallen følger samme opplegg som sesongen 2011/2012.

Spørsmål om tilgang kan rettes til vaktmester på mobil 46400232.

Vi minner om følgende:
- Bortfall av vaktmester etter kl 17:00 krever endringer i oppfølgingen av Flerbrukshallen.
- Dersom vaktmester må tilkalles etter kl 17:00 vil leietaker blir belastet økonomisk i etterkant.
- Ansvarlig trener skal gi melding om hallen, lokalet er ryddet klar for bruk av forrige pulje i TKE påfølgende dag. Slike meldinger må sendes på e-post tke@tana.kommune.no.
- Mangelfull oppfølging av Ordensregler/Retningslinjer på Flerbrukshallen vil få økonomisk konsekvenser for leietaker.
- Garderobene vil ikke kunne benyttes uten særlige avtaler om bruk.

Andre leietakere som ønsker arrangement på Flerbrukshallen bes om å fylle ut søknad om tid ved å sende inn følgende søknad: http://www.tana.kommune.no/soeknadskjema-leie-av-flerbrukshallen.4495962-111322.html.

Spørsmål til dette kan rettes til TKE KF på mobil 46400259.

Mvh Tana kommunale eiendomsselskap KF