Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ferievikarer innen Pleie- og omsorg i Tana kommune

For perioden juni –september 2018 har Tana kommune behov for offentlig godkjente sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og studenter innenfor nevnte kategorier.
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
For nærmere informasjon ta kontakt :

Tana hjemmetjenester , ved virksomhetsleder Kati Kannisto, tel.: 455 17 731,  e-post: Kati.Kannisto@tana.kommune.no

Botjenesten, ved virksomhetsleder Viktoria Nilsen, tel.: 464 00 331, e-post: Viktoria.Nilsen@tana.kommune.no

Tana sykehjem (sykeavdelingen), ved virksomhetsleder Ivar Winther, tlf.45517721, e-post: ivar.winther@tana.kommune.no

Søknaden sendes elektronisk via Tana kommunens hjemmeside.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, Helsepersonelloven § 20a.

Se www.tana.kommune.no, skjema A – Å, søknad på stilling i Tana kommune.

Her kan du søke på stillingen

Søknadsfrist: 30.3.2018