Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknadsfristen utvides til 14. april

Fellingspersonell til kommunalt skadefellingslag søkes

Tana kommune søker etter 4 nye oppdragstakere til Skadefellingslaget. Laget består av fellingsleder og jegere som har faste oppdragsavtaler med kommunen. Fellingsoppdrag i tilfeller hvor Fylkesmannen eller Miljødirektoratet har innvilget skadefellingstillatelse for rovvilt (bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn).

Oppdragstakers ansvar:

 • Delta som jeger på det kommunale fellingslaget under fellingsforsøk i Tana kommune.
 • Delta på skytetreninger i regi av skadefellingslaget.

Kvalifikasjoner:

 • Registrert i jegerregisteret, innehar våpenkort og har avlagt årlig skyteprøve for storvilt og er registrert som lisensjeger
 • Har bred jakterfaring, fortrinnsvis tidligere erfaring fra rovviltjakt (skadefellingslag og/eller kvote-/lisensjakt)
 • Gode samarbeidsevner
 • God fysisk form
 • Førerkort klasse B

Utover dette vil følgende bli vektlagt:

 • Utdanning og kurs innenfor relevante områder, herunder rovviltjakt, storviltjakt, ettersøk av skadet vilt, naturforvaltning, førstehjelp og sikkerhet (HMS).
 • Kjennskap til beite- og utmarksområdet hvor fellingsforsøkene vil foregå
 • Personlig egnethet

Det forutsettes at oppdragstaker har mulighet til å ta seg fri fra annet arbeid minimum 2 dager sammenhengende når fellingsforsøk over lengre varighet pågår.

Kommunen som oppdragsgiver kan tilby oppdragsavtale med følgende betingelser:

 • Ordinær godtgjørelse per dag som fellingsforsøket pågår med utgangspunkt i rovviltforskriftens § 9a
 • Årlig beredskapsgodtgjørelse  
 • Kurs / faglig oppdatering
 • Skytetreninger på bane, bevegelige mål og i feltløype.
 • Årlig oppskytning til storviltprøve/skyteprøve for bjørnejegere.
 • Skudd til skytetreninger og oppskytning dekkes.

Søknad om oppdragsavtale sendes til Tana kommune innen onsdag 14. april 2021. CV og kopier av attester, kursbevis og dokumentasjon fra jegerregisteret og skyteprøve legges ved søknaden. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad sendes til per e-post til postmottak@tana.kommune.no eller per brev til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana. 

For spørsmål kontakt Erlend Eide, tlf: 46400269, epost: erlend.eide@tana.kommune.no.