Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Feil i utsendte purringer på vann og avløpsgebyrer

Tana kommune beklager at det er oppstått feil i de utsendte purringer på vann og avløpsgebyrer for 3.kvartal.
De som har mottatt purringer på på vann- og avløpsgebyrer for 3.kvartal skal ikke betale dette.
Det arbeides med å rette opp feilene slik at dette ikke oppstår flere ganger.