Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fanging og ringmerking av spurvefugl i Sør-Varanger og Tana kommune

Opphavsperson : Artur Mikolajewski
Opphavsperson : Artur Mikolajewski

Finnmarkseiendommen (FeFo) har i brev av 25.04.13. gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) grunneiertillatelse til å foreta ringmerking av spurvefugl i Sør-Varanger og Tana kommune i perioden 01.06 - 31.07.2013 i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Forskningsprosjektet har som hovedformål å undersøke mulige negative helsemessige effekter av tungmetallforurensningen fra smelteverkene på Kolahalvøya.

Grunneiertillatelsen i sin helhet kan leses ved å åpne følgende link: Grunneiertillatelse+til+fanging+og+ringmerking+av+spurvefugl+i+S%C3%B8r-Varanger+og+Tana+kommune.pdf