Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Fadderordning hos regnskapsfører

Generelt om tjenesten

Tema

- Næring

Beskrivelse

Fadderordningen går ut på at en autorisert regnskapsfører aktivt følger opp nyetablereren gjennom 1 år. Målet med ordningen er for det første å ivareta den økonomiske siden ved å drive en bedrift bedre, og for det andre å øke kompetansen hos nyetablerte bedriftsledere.

Dette gjøres gjennom veiledningstimer hvor man fokuserer på økonomi og økonomistyring. Deltakeren skal igjennom obligatoriske temaer som budsjett, håndtering av bilag, skille privat økonomi og bedriftsøkonomi, bedriftsorganisering, gjennomgang av lover, lønnsregnskap, regler og rutiner for skatt (inkl. regler om forskuddstrekk), avgifter og moms.

I ordningen ligger også et tilbud om føring av regnskapet for bedriften det første året og eventuelt annen bistand som regnskapskontoret kan bidra med. Behov for ulike typer bistand avklares i en tidlig fase.

Regnskapsføreren fører timelister over veiledningen med angivelse av hvilke tema som er gjennomgått og som nyetablereren skal bekrefte.

Målgruppe

Målgruppen for fadderordningen er nyetablerere som ikke har drevet med selvstendig næringsvirksomhet tidligere. ”Kvinner og ungdom” er en prioritert målgruppe. Både de som søker tilskudd fra det kommunale næringsfondet og de som velger andre løsninger kan søke om å være med på fadderordningen.

Kriterier/vilkår

Målgruppen for fadderordningen er nyetablerere som ikke har drevet med selvstendig næringsvirksomhet tidligere.

Pris for tjenesten

Tiltaket finansieres etter søknad som et ordinært bedriftsutviklingstiltak fra næringsfondet. Den økonomiske kostnadsrammen for ordningen er på inntil kr 15.000,-. Deltakeren skal betale en egenandel på minst 25 % av kostnadene.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Fadderordning hos regnskapsfører
aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakte regnskapskontor i Tana eller saksbehandler.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrister.

Søknaden sendes til

Søknad må gå via regnskapskontor før den sendes til Tana kommune.

Saksbehandling

Vedtak fattes av rådmannen.

Saksbehandlingstid

ca. 1-2 uker.

Klagemulighet

<span style="font-family: " times="" new="" roman";="" font-size:="" 12pt;="" mso-fareast-font-family:="" "times="" mso-ansi-language:="" no-bok;="" mso-fareast-language:="" mso-bidi-language:="" ar-sa;"="">Vedtaket kan påklages til overordnet myndighet etter forvaltningslovens kap. VII. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til saksbehandler.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA

Kontaktpersoner

Navn:Frans Eriksen
Tittel:Rådgiver
Epost:frans.eriksen@tana.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-19 09:43
Gyldig fra2018-01-08