Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ettersendt sak til HOOK-møte 29.05.2018

Vedlagt er sak HOOKsak 31/18  Driftsmodell Deanu vuodjahálla - Tana svømmehall. Saken er nr. 4 på sakskartet.

Hook saknr. 31-2018 - Driftsmodell Deanu vuodjahálla - Tana svømmehall.pdf