Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Etablererbanken i Tana

Generelt om tjenesten

Tema

- Næring

Beskrivelse

Etablererbanken har ingen kunder men bare medlemmer. 

I Etablererbanken har medlemmene sjøl styringa. De avgjør hvordan banken skal fungere, og bestemmer hvor mye penger som lånes ut og hvem som får lån. Etablererne trenger ikke å jobbe seg vei gjennom byråkratiet for å komme i gang med idéene sine, slik mange opplever at andre offentlige støtteordninger fungerer.

Istedenfor å slite aleine får etablereren delta i et fellesskap, hvor hun kan høste av andres erfaringer. Medlemmene tar opp problemer de støter på underveis, diskuterer dem og prøver å finne fram til løsninger i lag.
 

Målgruppe

Etablererbanken er i første rekke et tilbud til småetablerere. Du bør ha en klar plan om å skape egen inntektsgivende arbeidsplass, eller være i en etableringsfase.

Virksomheta kan godt være i kombinasjon med annet arbeid, og trenger ikke å være så stor. Etablererbanken har rom både for de som ønsker å starte en deltidsarbeidsplass og for de som vil starte større virksomheter. Banken passer spesielt bra for de som vil bygge opp virksomheta si steg for steg.

Sjøl om Etablererbanken i hovedsak skal være et tilbud til kvinner, vil det også være mulig for menn å delta. Kvinnene skal likevel være i flertall.
 

Kriterier/vilkår

Etablererbanken i Tana består av to bankgrupper. Hver bankgruppe skal fortrinnsvis bestå av fem medlemmer. Etablererbanken avgjør sjøl hvem som skal bli medlemmer, men det skal være minimum tre medlemmer i hver bankgruppe.

Medlemsmassen kan være variert. Det vil si at medlemmene kan ha ønske å etablere forskjellige type virksomhet og være på forskjellig nivå i etableringsfasen. Noen har kanskje bare vage idéer om hva de skal gjøre, mens andre kan allerede være godt i gang.

aaa

Lover og retningslinjer

Etablererbanken har egne interne retningslinjer som vedtas av bankgruppene i fellesskap. Disse retningslinjene er innenfor vedtektene for banken fastsatt av formannskapet.

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

En må bli medlem i en av bankgruppene for å kunne motta tjenesten. Søknad sendes til en av etablererbankgruppenr. Etablererbankgruppen avgjør selv medlemsopptak.

Søknaden sendes til

Etablererbankgruppene.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA

Kontaktpersoner

Navn:Frans Eriksen
Tittel:Rådgiver
Epost:frans.eriksen@tana.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2015-01-08 14:00
Gyldig fra1995-01-01
Gyldig til2020-01-14