Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt - søknadsfrist 1. november

Erstatningsordningen for tap til rovvilt forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning og behandles hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kan du henvende deg til Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavd. Frist for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november.

Fylkesmannen oppfordrer alle søkere om å sende søknaden elektronisk.
lodjur_236x140

På rovviltportalen finner du et elektronisk søknadssenter. Hvis du ikke har brukt det elektroniske søknadssenteret tidligere, må du først registrere deg som søker.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post. Lenke til søknadssenteret finner du og nederst på siden under "relaterte lenker".

Hvis du senere ønsker å endre opplysninger gitt i en søknad du har sendt elektronisk, må dette skje skriftlig via post til Fylkesmannen.

For mer informasjon ta kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavd.:

tlf. 78 95 03 00