Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Enovas tilskuddsordning

Enovas tilskuddsordning er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg.

Enovas tilskuddsordning er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Du kan søke støtte til pelletskamin, pelletskjel, væske-vann varmepumpe, luft-vann varmepumpe, sentralt varmingssystem og solfanger.

Kriterier for tildeling av støtte kan leses mer om i vedlagt link. Alle spørsmål om ordningen kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49 003, eller pr. e-post til svarer@enova.no.