Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Endring i møtedato for kommunestyremøte i oktober

Formannskapet har i møte 20.aug. gjort endring i møteplan kommunestyret:

Kommunestyremøte som på møteplanen var satt opp 8. oktober flyttes til 15. oktober.