Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

En innbyggere testet positivt for korona i Tana

Oppdatert: 29.12.2020 kl 20:15
En person hjemmehørende i Tana har testet positivt på covid-19.
Vedkommende har lette symptomer, og er isolert.
Nærkontakter er kartlagt, og åtte nærkontakter identifisert og satt i karantene.
Ingen av nærkontaktene har symptomer.
Smittevei er ikke sikkert kjent, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at smitten kommer fra et utbrudd i Tana. 
 

Det er  viktig at alle følger smittevernreglene om  å samle folk og hyppig håndvask .

Mistenker du at du kan være syk, er det lav terskel for å teste seg.

Følg med på kommunens hjemmesider for mer informasjon og generell informasjon om smittevern.

http://www.tana.kommune.no/koronainfo-tana-kommune.525066.no.html

Mer informasjon om korona: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/