Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Elgbestanden i Tana skal reduseres i kommende 4-års periode

Finnmarkseiendommens bestandsplan for elg i Finnmark gjelder t.o.m utgangen av 2010, og denne planen skal nå rulleres. For kommende planperiode(2011-2014), har viltnemnda i Tana vedtatt at elgbestanden skal reduseres i forhold til bestandsstørrelsen i 2010. Det skal gjennomføres en reduksjonsavskytning som stabiliseres bestandens størrelse på nivå med 2002 som referanseår.

Vedtaket er fattet med bakgrunn i at bla. slaktevektene for kalv og ungdyr er lave, og har vært synkende over siste 10- års periode. Andre samfunnshensyn, som antallet elgpåkjørsler og skogsskader, er også vektlagt.

Fellingskvotene for elgjakten i kommende 4-års periode skal fastsettes med bakgrunn i de målsettingene som viltnemda nå har vedtatt.

Dette vil skje bla. gjennom en prosess i Finnmarkseiendommens (FeFo) bestandsplangruppe for Tana-Varangerstammen, hvor representanter for kommunene og lokale jegerorganisasjoner møter. Med bakgrunn i møtene i gruppa, vil FeFo innen utgangen av februar 2011 fremme et utkast til ny bestandsplan, som skal behandles av de respektive kommunene. Kommunene vil videre, med bakgrunn i bestandsplanen, utstede fellingstillatelse til FeFo for kommende 4 års- periode.

For detaljert vurdering og opplisting av målsettinger, se vedlagte saksframlegg og møteprotokoll.