Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Elektronisk utsending av melding om eiendomstakst og -skatt 2020

Tana kommune har tatt i bruk den digitale "SvarUt" tjenesten for utsendelse av melding om eiendomstakst og -skatt 2020.

Melding om eiendomsskatt

Tana kommune har tatt i bruk "svar ut" tjenesten for utsendelse av melding om eiendomstakst og -skatt 2020. Denne meldingen er sendt ut elektronisk den 27. februar 2020 til din digitale postkasse. For de som ikke har digital postkasse så vil meldingen komme i ALTINN.

OPPDATERING 
Kl 10:54
Vi har fått melding om at det er en feil hos Altinn som innebærer at det er noen som ikke får lest skattemeldingen.
Hvis altinn ikke klarer å løse problemet, vil utgående post vil bli ekspedert pr brev.