Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen

Stortinget vedtok i juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 

Tana kommune vil fra og med stortingsvalget 2017 innføre elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen som en permanent ordning. 

Hensikten med å innføre elektronisk avkryssing i manntallet er at dette vil effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing redusere antall feilavkrysninger i manntallet, da valgfunksjonærer gjerne benytter strekkoden på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig hvor i kommunene man stemmer. Dette er fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som avgir sin stemme i en annen krets enn vedkommende er manntallsført i. Dette vil også i større grad sikre prinsippet om hemmelig valg. 

Elektronisk avkryssing i manntall har vært praktisert i forbindelse med forhåndsstemmegvingen i flere tidligere valg.

Når det gjelder sametingsvalget og en eventuell lik ordning med elektronisk avkryssing i manntallet, så er det jf. forskrift om valg til sametinget ikke forskriftsfestet at det er mulig med elektronisk avkryssing i manntallet for sametingsvalget.