Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Eksamensavviklinga er godt i gang ved Tana studiesenter

Våre høgskolestudenter er nå igang med en travel eksamenstid. Første avholdte eksamen var allerede 3. november og siste eksamen før jul er 21. desember.

Her følger oversikt over påmeldte til eksamen høsten 2009. De fleste eksamene er tradisjonelle skriflige prøver med eksamensvakter som ovvervåker det hele , men kandidatene har også hjemmeeksamen med elektronisk innlevering.

Fag Antall
SSJ330 Arbeids og tariffrett 30.10 1
SSA122    Grl. orgfag 03.11 3
SSV105 Samf.vit metode 05.11 3
SSA310 Teamutv & team.led 10.11 1
SSA202 Arb.og org.psyk 12.11 4
SSJ230 Forh. i teori og praksis      23.-30.11  1
SSA210 Prosj. ledelse og endring   24.11-01.12 1
SØB682 Anv. mikro, off øk    01.12 3
SMA525 Grl. Statistikk 07.12 3
SØR136   Grl. Regnskap 09.12 3
SØB422   Inv. & finans. 11.12 3
SØB116 Grl.bed.øk 18.12 4
SØD115 Datah. m/samfvit met. 21.12 3

De første eksamene avvikles i Tana Flerbrukshall. Eksamene i desember tenkes avviklet i Kunnskapens hus.

Vedlagt følger retningslinjene for eksamenskadidater som tar fagene ved Høgskolen i Hedmark.