Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Eiendomsskattelisten 2022 - offentlig ettersyn

Tana kommune har sendt ut eiendomsskatteseddel og lagt ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i fire uker i perioden 15. februar til 15. mars 2022. 

 8BPZYeJbyWDFEAAAAASUVORK 5CYII=

Eiendomsskattelister er sortert på adresse og viser taksten for eiendommen, skattenivå, promillesats, skatt for 2022 og eventuelt fritak. Se dokumentene under.

Eiendomsskatteliste 2022- utskrevet eiendomsskatt

Eiendomsskatteliste 2022 - fritak

I tillegg til kommunens nettsider legges eiendomsskattelisten ut på rådshuset i Tana bru.                                                            

Skattesats
Kommunestyret vedtok den 09.12.2021 i sak 70/21 satsene for eiendomsskatt i 2022. Skattesatsen ble fastsatt til 4 promille for bolig og fritidseiendom. For annen eiendom er satsen 4,75 promille.

Det er innført bunnfradrag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdien.

Kommunestyret har vedtatt at eiendommer som har historisk verdi kan fritas for eiendomsskatt. De som mener å sitte på kulturhistoriske eiendommer kan søke fritak innen fristen som gjelder for klage.

Eiendomsskatt blir fakturert sammen med kommunale gebyrer i tilsvarende terminer som øvrige kommunale gebyrer.

Skatteseddel sendes til hver enkelt eierrepresentant.

Klage
Eier kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatt hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen (begjæring om overtakst) må fremstilles skriftlig innen 6 (seks) uker fra taksten er lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen skal inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes. I henhold til eiendomsskatteloven kan overtakst resultere i lik, høyere eller lavere takst enn den taksten som opprinnelig var fastsatt. Skatten skal betales selv om det klages på taksten.

Det gjøres oppmerksom på eiendomsskattelovens § 16 som sier: Eiendomsskattekontoret kan rette på feil i skatteutskrivingen så lenge skatteåret ikke er ute. Innen samme frist kan det også skrive ut skatt på eiendommer der det ved en feil ikke er skrivet ut skatt på.

Frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 21. april 2022.

 

Eventuell klage sendes til:
Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller på e-post: postmottak@tana.kommune.no