Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter
- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Besøksadresse:9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-02-14 14:29
Gyldig fra2008-10-03
Gyldig til2020-12-01