Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Du kan søke om tomt i det nye boligområdet ved Tanabru, Čorroguolbba

Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde ble vedtatt av kommunestyret den 14.06.2018. Går du med byggeplaner og ønsker tomt i det nye boligområdet, kan du søke om tomt nå. Benytt skjemaet på koplingen nederst.

Det er tomter for både eneboliger (tomt 16-18 og 24-38), tomannsboliger (tomt 4-6), flermannsboliger (tomt 13-15, 19-23 og 39) og minihus (tomt 7-12) i det første byggetrinnet. Prisen for tomtene vil først være klar neste år, men kommunen antar at den vil være om lag 300 - 400 kr/m2.

Tomtenumrene framgår av kartet på koplingen nedenfor. Du kan også finne fram til tomtene i terrenget ved å benytte https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=2025, velge "Reguleringsplaner" under menyen "Deatnu-Tana" og la enheten finne fram til hvor du er.

Mer informasjon om detaljreguleringen med bl.a. plankartet, planbestemmelsene og planbeskrivelsen, er på følgende kopling: https://www.tana.kommune.no/detaljreguleringen-for-orroguolbba-boligomraade-er-vedtatt.6133821-51331.html

Har du spørsmål om noen av tomtene, kan du kontakte Veselina Jakobsen på tlf. 464 00 266