Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Drop-in vaksinering på Tana helsestasjon onsdag 2. mars fra kl. 15.00 til 18.00

På grunn av liten pågang til vaksinering reduserer vi åpningstiden for drop-in.  Hvis tidspunktet ikke passer, ring helsesykepleier på tlf. 455 17718 mellom kl. 08.00 og 09.00 for timeavtale.

Det er tilbud om både 1., 2. og 3 dose koronavaksine og koronavaksine til barn.  Det er også tilbud om influensavaksine.

Obs!  Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foreldre/foresatte.

Koronavaksine for barn 5-11 år.

Tilbud om vaksine til barn:

  1. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det.  Det bør være 8-12 uker mellom dosene.
  2. Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.                                

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.