Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Drop-in for koronavaksine og influensavaksine på Tana flerbrukshall

På grunn av smittesituasjonen i Tana har vi flyttet vaksineringen til flerbrukshallen.

Det blir drop-in vaksinering på Tana flerbrukshall onsdag 8. desember, torsdag 9. desember og fredag 10. desember, alle dager fra kl. 10.00 til 17.30.

 

- Korona: 1., 2. og 3. dose.  Intervall mellom 2. og 3 dose koronavaksine er endret til 5 måneder.  Den tilbys alle over 45 år og risikogrupper. 

- influensavaksine

Prioriterte grupper for 3. dose koronavaksine er risikogrupper, personer over 65 år og helsepersonell.

Det er også åpnet for oppfriskningsdose for aldersgruppen 45 år – 64 år. 

Det må ha gått minst 5 måneder mellom andre og tredje dose av koronavaksinen.

 • Det skal være minst 1 ukes intervall mellom influensavaksine og tredje dose koronavaksine.

Influensavaksine:

Sammenlignet med tidligere år er det få som har tatt influensavaksine i år.  Det anbefales sterkt å ta denne vaksinen for risikogrupper og anbefalte grupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakter med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Mer informasjon om influensavaksine finnes på nettsidene til Folkehelseinstituttet