Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 16.12.: Intervallet mellom 2. og 3. doser forkortet til 4 og 1/2 måned

Drop-in for koronavaksine og influensavaksine i Tana flerbrukshall uke 50, 51 og 52

Det blir drop-in vaksinering i Tana flerbrukshall  i uke 50, 51 og 52

Uke 50: 

Mandag 13. til og med fredag 17. desember fra kl. 10.00 til kl. 17.30.

Uke 51:

Mandag 20. til og med onsdag 22. desember fra kl. 10.00 til 17.30.

Uke 52:

Mandag 27. til og med onsdag 29. desember fra kl. 12.00 til kl. 17.30.

 

Koronavaksine  1., 2. og 3. dose.  Intervall mellom 2. og 3 dose koronavaksine er endret til 5 måneder.  Oppfriskningsdose tilbys alle over 45 år og risikogrupper. 

 • Det må ha gått minst fire og halv måneder mellom andre og tredje dose av koronavaksinen.
 • Det skal være minst 1 ukes intervall mellom influensavaksine og tredje dose koronavaksine.

Risikogrupper:   Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Influensavaksine:

Sammenlignet med tidligere år er det få som har tatt influensavaksine i år.  Det anbefales sterkt å ta denne vaksinen for risikogrupper og anbefalte grupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakter med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Mer informasjon om influensavaksine finnes på nettsidene til Folkehelseinstituttet