Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Doaimmat nuoraide Deanus

Nuoraidráđđi lea bargan ovddidan dihtii doaimmaid nuoraide Deanus. Sii leat ásahan guokte sierra hárjehallandoaimma nuoraide gaskkal 13 - 20 jagi. Guktot fálaldagat leat nuvttá ja mii ávžžuhat nuoraid geavahit dáid fálaldagaid.

 

NuoraidZumba

Duorastagaid tii. 15:30 Tana Fysikalskas

Fálaldat lea jurddašuvvon nuoraide gaskkal 13 - 19 jagi

Fálaldat lea nuvttá

 

Basishárjehallan

 

Gaskavahkuid tii. 15:30 Tana Fysikalskas

 

Nuoraide gaskkal 13 - 20 jagi

Fálaldat lea nuvttá

Nuoraidbussa "Virkos nuorat" vuodjá gaskavahkuid, ja vuolgá Deanušalddis tii. 16:30. Bussa sáhttá tiŋgot seammá beaivve ovdal tii. 12:00, tlf.nr:is 789 56954. Joavdan dihtii Deanušaldái, sáhttá geavahit skuvlabussa.