Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Dispensasjonsutvalgets vurdering av barmarksløyper og disensasjoner i Deatnu-Tana

Finnmárkku fylkkamánne - Fylkesmannen i Finnmark

Att: Iris Hallén og Anders Tandberg

 

Din čujuhus - Deres referanse: Sak 2017/2773, ark 444

 

Vurdering av barmarksløyper og dispensasjoner i Deatnu-Tana

Vi viser til deres anmodning om tilbakemelding på barmarksløyper og dispensasjoner i Tana. Dispensasjonsutvalget har fått oversendt saken fra administrasjonen til behandling. Utvalget har drøftet saken pr. telefon for å overholde fylkesmannens frist.

Deanu gielda – Tana kommune har bedt om tilbakemeldinger fra lag/foreninger, bygdelag og privatpersoner om forholdene i åpne løyper og dispensasjonstraseer. Det er ulike meninger om behovet for å stenge disse, noe som også fremgår av ulike medieoppslag i den siste tiden.

Værforholdene har endret seg den siste uka, og værmeldingen tyder på vedvarende tørt vær (tidagersvarselet). Dispensasjonsutvalget stiller seg bak oppfordringene som er fremkommet i mediene om å vise aktsomhet ved kjøring i utmarka under de rådende forholdene, men ser ikke behov for tiltak utover det.

Dispensasjonsutvalget avholder ordinært møte 13/9 der saken tas opp til ny vurdering dersom forholdene endrer seg.

 

Dearvuođaiguin – med hilsen

Håvald Hansen
Dispalávdegotti jođiheaddji Deanu gielddas
Leder av dispensasjonsutvalget i Tana kommune