Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljreguleringsplan for et område av Juovlajohka/Julelva

Tana formannskap vedtok i sitt møte 13.09.2018 å sende forslag til Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjenoppretter flommarker for å bedre vilkårene for sjørøya og den sårbare arten polarvalmue. Høringsfristen er satt til 15. november 2018.

Plankart for Detaljregulering av et område av Juovlajohka/Julelva (Lars Smeland).

Planområdet omfatter ca 2,2 km av Juovlajohka/Julelva, fra ca 300 m nedenfor tilløpet av Basávžžejohka til ca 800 m ovenfor Leirpollskogen bru. Planen innebærer fjerning og flytting av forbygninger på til sammen ca 2km. 10 grunneiendommer er berørt av reguleringsplanen.

Planen er en fortsettelse på restaureringen av Juovlajohka/Julevvassdraget som begynte i 2012.

Plandokumentene som består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, ligger i lenkene nederst.

Høringsuttalelser sendes til Tana kommune, v/Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 15. Nov. 2018.

Kommunen tar sikte på å sluttbehandle planen i kommunestyret 13.desember 2018.

Plankart - Detaljregulering for et område av Juovlajohka-Julelva.pdf

Detaljregulering for et område av Juovlajohka-Julelva - Planbestemmelser.docx PDF document ODT document

Detaljregulering for et område av Juovlajohka-Julelva - Planbeskrivelse.docx PDF document ODT document