Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Referat fra informasjonskafé

Det var stort engasjement blant de få deltakerne på informasjonskafeen tirsdag 21.05, og de kom med flere synspunkter på den videre utviklingen av Tanabru. Referatet er på koplingen nedenfor. Vil du vite mer om reguleringen, eller har synspunkter, er det en ny sjanse mandag 27.05. kl. 8.00 på Tana rådhus.

Plankartet kan ses direkte i kartløsningen til Tana kommune på: https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=2025

Velg «Kartlag» - «Reguleringsplan under arbeid» og zoom inn til området ved kommunesenteret. Da vil planforslaget tegnes opp.

Du får opp plandokumentene ved å trykke i kartet og velge «Reguleringsplan under arbeid» i høyre meny. Deretter «Reguleringsplan», og så «WebPlan».