Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering for Holmfjell Arena er vedtatt

Kommunestyret i Tana vedtok i sitt møte 10.06.2021 Detaljregulering for Holmfjell Arena. Klagefrist er 21.07.2021 

Formålet med planen er å legge til rette for felles ride- og motorsportsanlegg på det gamle forsvarsanlegget, gnr. 15/1/1 på Holmfjellsletta.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 21.07.2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.

Bilder

5441-2017003-Pkart
Language Norsk - NorwegianLanguage Sami - SamiskLanguage English - Engelsk