Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for farleden inn til Leirpollen i Tana: Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 5-2 legger Kystverket ut forslag til Detaljregulering av farleden til Leirpollen i Tana til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 14. august 2020.

Plankart - Farled leirpollen

Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for rene masser ved Stangnesodden i Tanafjorden.

Det arrangeres et åpent møte i Austertana samfunnshus den 18. juni kl 1800. Påmelding sendes arnt.edmund.ofstad@kystverket.no på grunn av begrensningen på 50 personer.

Møtet vil bli tatt opp og delt blant annet på kommunens nettside etter møtet.

Plandokumentene er tilgjengelige i resepsjonen på Rådhuset i Tana bru. Dokumentene ligger også på Kystverket sin nettside www.kystverket.no/innseilingleirpollen, samt nedenfor i denne artikkelen.

Plandokumenter på finsk og nordsamisk vil være tilgjengelige samme sted fra 16. juni 2020.

 

Høringsuttalelser sendes: Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND, eller per epost til: post@kystverket.no, innen 14. august 2020.