Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: Offentlig ettersyn

Reguleringsplanen har til hensikt å sikre areal til døgnhvileplass, utvide arealene til industriformål og etablere nye internveier i industriområdet.

Formålet med planarbeidet er å:

a)      sikre arealer til døgnhvileplass (trailerparkering) i området ved bussterminalen (Boreal
Transport, tidligere FFR)
b)      utvide utbyggingsområdet ved å ta i bruk en mindre del av naturområdet mot FV 98 til
industriformål og internvei
c)      utvide reguleringsområdet mot nord med om lag 80 m, for å gi rom for utvidelse av
virksomheten til isoporkassefabrikken til Styro Nor.
d)     etablere nye internveier i industriområdet
 
Planene om å etablere en ny atkomst til industriområdet gjennom en ny rundkjøring i FV 98 der Kathrine Johnsen geaidnu munner ut i FV 98, blir det ikke noe av.
 
Det arrangeres et åpent møte om reguleringsplanen onsdag 24.04.2013 kl. 13 - 15 på Tana rådhus.
 
Plandokumentene kan ses på koplingene nedenfor og på Tana rådhus.
 
Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Tana kommune innen 03.05.2013.
 
Adressen er: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 TANA, eller postmottak@tana.kommune.no.