Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Det midlertidige motorferdselforbudet i Sirma-området forlenges

Fylkesmannen i Finnmark melder om at det midlertidige motorferdselforbudet i kartavmerket område i Sirma forlenges til inntil videre på grunn av vedvarende vanskelige beiteforhold.

Området det gjelder er fra Sirmaløypa til Roavvevárri, vestover mot Guollegielas, Miennačohkka, Stuorraguolban, Bahtoaivi davimuš(nordligste) Borsi og skoggrensen rundt Baisjávri/skogen, til Levsse og østover langs Gaccatávži tilbake til Sirmaløypa.

Kart som viser det avmerkede området finner du ved å følge denne linken: Kart+over+omr%C3%A5de+for+midlertidig+motorferdselforbud.pdf

eller du kan gå inn på www.fylkesmannen.no/finnmark

Skuterløyper i området berøres ikke av motorferdselforbudet.

Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.

Fylkesmannens vedtak i sin helhet finner du her: Det+midlertidige+motorferdselforbudet+i+Sirma-omr%C3%A5det+forlenges.pdf