Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Det er ikke et kommunalt krav om radonundersøkelse i eksisterende boliger i Tana!

Kommunen har fått melding om at telefonselgere tar kontakt med huseiere i Tana for å selge utstyr for måle radonnivå i boligen. Selger opplyser at kommunen har pålagt en slik måling.

Det er ikke korrekt.

Radonkart

Kommunen pålegger ingen å gjennomføre radonmåling.
Dette er frivillig og vi anbefaler å bruke seriøse leverandører av utstyr for måling og ikke telefonselgere som kommer med uriktige opplysninger.

Radon er en luktfri og radioaktiv gass som kan sive opp i fra grunnen og kan føre til lungekreft ved lang eksponering innendørs.
Spesielt i kjellere kan man være utsatt for denne gassen. Det er mulig å gjøre tiltak for å hindre radongass i bygninger.

NGU har laget kart over hele norge hvor det kan være fare for radon.

Her kan man se radonkart over Tana kommune

Her finner man en veilledning om radonmåling
https://dsa.no/radon/slik-maler-du-radon