Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Det blir TV på Tana sykeavdeling

I forbindelse med utvidelsen og rehabiliteringen av Tana sykeravdeling så var det ikke opprinnelig prosjektert med TV på rommene. Dette ut i fra at det ble store kostnader i forbindelse med den tidligere TV-lisensen. Etter at dette blir aviklet fra og med 2020, så er det lagt inn som et investeringstiltak - TV - på rommene og fellesstuene. 

Men det er kommet sterke ønsker fra pårørende og ansatte på avdelingen - om å finne en løsning nå, slik at beboerne slipper å gå inn i jule og nyttårshøytiden uten TV.

Dette har vi funnet en delvis løsning på. Ordfører Helga Pedersen bruker 60.000 fra posten " Til Ordførers disposisjon"  slik at vi kan kjøpe inn 6 TV'er og 7 Getboxer. Dermed vil vi installere Tv på 5 rom og begge fellesstuene. Vi har inngått avtale med GEt om å lever Tv-kanaler og det påløper ingen kostnader for beboerne.

Som hør og bør har vi selvsagt hatt en anbudskonkurranse på leveranse av TV til rommene ( 21 til sammen - 6 nå og 15 i januar) og her var det Alex elektro som vant denne.

Installasjonen av TV og kanaler vi lbli foretatt de nærmeste dager.