Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Den politiske styringen av Tana de neste fire årene er klar

Det blir gjenvalg av ordfører Frank Ingilæ og varaordfører Hartvik Hansen.

Ordfører Frank Ingilæ melder at det er utarbeidet et utkast til felles politisk plattform for de neste fire årene. Utkastet skal til behandling i de respektive partiene/listene.

Noen verv er man enige om i utkastet:

Frank M. Ingilæ (Ap) og Hartvik Hansen (Felleslista) fortsetter som henholdsvis ordfører og varaordfører
Randi Lille (Ap) får plass i formannskapet
Solbjørg Ravna (Sab/Sfp-Nsr) blir leder av Oppvekst- og kulturutvalget
Ulf Ballo (Ap) skal lede Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Laura Kjølås (Sv) blir ny leder av Helse- og omsorgsutvalget.