Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Demensteamet i Tana

Demensteamet tilbyr et lavterskeltilbud til Demente og pårørende  i Tana kommune.
Demensteamet kan hjelpe deg med;
* Utredning; finne ut om problemet skyldes demens
* Gi råd, veiledning og støtte.
* Tilrettelegging i forhold til daglige aktiviteter, bolig og også hjelpemidler.
* Søke på tjenester som Hjemmesykepleie, støttekontakt, Dagsenter og lignende
* Kurs, samtalegrupper, pårørendeskole, temamøter for pårørende

Tidlig utredning og fastsettelse av diagnose er viktig, slik at riktig tiltak blir satt i gang, for bruker og pårørende.
Teamet er avhengig av god dialog med pårørende, bekjente, eller andre helsetjenester ved innhenting av informasjon og opplysninger i henhold til kartleggingen.
Det er viktig å få stilt rett diagnose for å kunne utelukke andre tilstander og sykdommer i hjernen som kan forveksles med demenssykdom.
Selv om demenssykdommer ikke kan kureres finnes det medikamentell behandling som kan bremse sykdomsutviklingen en periode hos enkelte.
På bakgrunn av kartlegging og utredningen som vi gjør i samarbeid med fastlegen, har vi bedre grunnlag for å tilrettelegge hverdagen, og sette inn målrettede tiltak. Dette for at den enkelte skal kunne klare å bo og fungere lengre hjemme, med de hjelpetiltak som finnes.

Demensteamet i Tana Kommune består av koordinator, sykepleier, og fastlegen.
Alle kan ta kontakt: Personen selv, pårørende, nabo, venner osv.

Kontakt informasjon for henvendelser;
Tana Legesenter 45 51 77 00
Demenskoordinator 45 51 77 38
Leder Hjemmespl. 45 51 77 31
 

Målgruppe

Demensteamet tilbyr et lavterskeltilbud til Demente og pårørende, i Tana kommune

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med følgende:
Tana Legesenter 45 51 77 00
Demenskoordinator 45 51 77 38
Leder Hjemmespl. 45 51 77 31
 

Selvbetjening

Tjenesteomtaler

·         Avlastning

·         Brukerstyrt personlig assistanse

·         Eldreomsorg - verdighetsgarantien

·         Hjemmesykepleie

·         Omsorgsbolig

Statlig informasjon

·         Helse- og omsorgstjenesteloven

·         Helse- og omsorgstjenester i kommunene

·         Rettigheter til helsetjenester

·         Rettigheter til sosialtjenester