Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana museum har fått tømmer til restaurering

Tana Museum har fått fullfinansiert et restaureringsprosjekt med midler fra Sametinget og Stiftelsen UNI, hvor stabburet ved museet skal restaureres. Stabburet er automatisk fredet etter kulturminneloven fordi det er eldre en 100 år. Restaureringen må derfor skje nøye i henhold til bygningsvernprinsipper. 

Les mer her 

2014-11-26 Les mer...

Kulturminnedagen 2013

Tana Museum  fokuserer på kvinner og kvinneliv i det tradisjonelle samfunnet  i lys av stemmerettsjubileet i år.

2013-09-04 Les mer...