Skoler i Tana

Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Deanu Kulturskuvla – Tana Kulturskole

Tana Kulturskoles undervisning foregår i hovedsak på Tana Miljøbygg (1982) ved Tanabru

Adresse: Rådhusvegen 32, 9845  Tana

Kulturskolen - Miljøbygget
Foto:  Brynjar Skartland, manipulert bilde av Tana Miljøbygg – Deanu Birastisti til forestillinga : Charlie ja šukuládafabrihkka 2019

Tana Kulturskole gir kunstutdanning, i hovedsak til grunnskoleelever i Tana kommune. I dag gir vi tilbud i band instrumenter, piano, joik, dans, teater og samisk håndverk. Kjerneprogrammet foregår hovedsakelig på ukedager mellom kl.14:30 - 18:00 

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6:

«Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997)

Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for livsmestring og danning. Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med kunst utvikles fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre.

Undervisningsspråk er norsk og samisk. Det er mulig for voksne elever og elever fra nabokommunene å søke plass

Rektor: Ebba Lovise Joks, tel 46400277, epost ebba.joks@tana.kommune.no

Dere kan søke plass her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2643&externalId=5441

Vi har opptak to ganger i året, med søknadsfrist 2.søndag i  juni og siste søndag i november.

Det er semesteravslutning første torsdag i desember kl 1700 og første torsdag i juni kl 1700. Da får alle elever får tilbud om å presentere sine elevarbeider fra siste semester.

En Kulturskoleplass koster pr semester:

  • Grunngebyr 515,-
  • Søsken/eller flere aktiviteter Kr  700,-
  • Instrumentleie Pr halvår Kr 330,-
  • Materiell til undervisning Kr Kostpris
  • Avmeldingsgebyr  Kr  330,-

 

Følg oss på Facebook