Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Is veiene i Polmak og Rustefjelbma til Harrelv er åpnet 21.12.2022.

Deanu gieldda jiekŋageainnut leat rahpasat

Jiekŋageaidnu Buolbmát ja Rustafielmmás Hárrejohkii leat rahpasat.

Leaktoráddjejupmi lea 30 km/t  ja maksimála ákseldeaddu lea 2 tonna. Oanehamos gaska fievrruid gaskka lea 50 m.