Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Dagsenter for eldre og Ambulerende dagaktivitets tilbud for eldre med demens

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Kultur og fritid

Beskrivelse

Dagsenteret har plass til 10 brukere med åpningstid 5 dager uken. Tilbud er tilrettelagt for mennesker som bor hjemme med særlige behov og som har behov for å komme seg ut for å treffe andre, behov for aktivisering og kan være avlastning for pårørende. Dagsentertilbud er ikke en permanent plass. Varighet og antall dager er etter behov og som vurderes.

Ambulerende dagaktivitetstilbud for eldre med demens er rettet mot hjemmeboende brukere. Det er plass til 3-5 brukere pr dag, varighet og antall dager er etter behov og som vurderes. Dagaktivitetstilbud er ikke en permanent plass.

 

 

 

Målgruppe

Hjemmeboende pensjonister.

Kriterier/vilkår

Hjemmeboende som har et særlig behov og som ønsker å komme ut av en isolert tilværelse.

Pris for tjenesten

Gebyr pr dag kr 79,-

Transport kr 53,-

Frokost kr 36,-, Middag kr 60,- Priser i hht. hovedkjøkken.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Pleie- og omsorgstjenesten hjemmebaserte tjenester
Besøksadresse:Ringveien 45 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 08:17
Gyldig fra2013-02-02
Gyldig til2018-05-01