Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Tjenester A-Å
A B E I S

A
Astoáiggefálaldat (AÁF)

B
Barnehageplass

E
Elevenes fysiske skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

I
Innbyggerinitiativ

S
Skolefritidsordning (SFO)
Statlige spillemidler til idrettsformål