Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Velkommen til faglig ettermiddag med Inga Lill Sigga Mikkelsen Torsdag 12. januar på Deanu sámeskuvla, kl. 16.00-18.00!

Tana kommune setter i gang arbeidet med «sterke samiske språkmodeller i Tana», og inviterer i den forbindelse foreldre til temaettermiddag på Deanu sámeskuvla. Tana kommune samarbeider om dette prosjektet med de samiske barnehagene, sámeskuvla og Tana samiske språksenter. Vi serverer varm mat og kaffe slik at foreldre kan komme rett fra jobb til arrangementet.

Hvordan sikrer vi oss at barna våre lærer samisk? Dette er et av temaene prosjektets veileder Inga Lill Sigga Mikkelsen tar opp i sitt foredrag på temakvelden. Inga Lill Sigga Mikkelsen er språkforsker som arbeider som Divvun-gruppas overingeniør på Universitetet i Tromsø. Inga var utnevnt medlem av NOU "Hjertespråket"og av Sametinget i arbeidsgruppa for Sámos prosjektet, som utviklet tilpassede og enhetlige, sterke språkmodeller”.

Som faglig påfyll og inspirasjon drøftes disse spørsmålene blant andre: • Hva betyr sterke språkmodeller? • Hvordan skal vi jobbe for å få barna til å snakke samisk? • Voksnes samtalestrategier med barn og unge