Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Plánadokumeanttat eale olles eallima

Logo Leve hele livet
Leve hele livet

Jahki 2021 álggahii Deanu gielda plánaproseassa reforbmabarggus eale olles eallima. Kvalitehtareforbma vuorrasiidda.
Giđđat 2022, šadde plánadokumeanttat ovttajienalaččat mearriduvvot ja vuođđudit jođihemiid dan viidásut bargui gielddas.
Prošeaktajođiheaddji Synne Fosse ja Deanu gielda giitet buot oassálastiid ja buohkat geat leat searvan ja árvalan plánaprosessii.
“Plána eale olles eallimii” ja “Bohtosat jearahanguorahallamis leat mielddusin PDF- fiilan.