Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Doarjja láhttovuodjiimii 2022

Deanu gielddastivra mearriidii bušeahttačoahkimis juovlamánu 9.b. 2021 juolludit ru. 200 000.- láhtttovuodjimiidda Deanu gielddas. Organisašuvnnat geat eai gula falástallanservviide sáhttet maid ohcat.

skiloype

Juolludeami oktavuođas áigu gielda čuovvut dohkkehuvvon njuolggadusaid maid Fuolahus, oahpahus ja kultuvrra váldolávdegoddi (HOOK) lea dohkke han guovvamánu 3.b. 2021:

  1. Ohcamušvuođđuduvvon juolludanortnet vuođđuduvvo doaibmagoluide čuovgaláhttorusttegii ja láhttovuodjimii (el-rávdnji, boaldámuš, fuolahus, bajásdoallan ee.) maŋimuš jahkerehketdoalus. Dohkkehuvvon jahkerehketdoallu biddjojuvvo ohcamuša mielde.
  2. ¾ rámmas vuoruhuvvo falástallanservviide geat gullet NIF:i ja skiforbundet:i ja/dahje skiskytterforbundet:i (máksojuvvon lahttomáksu) geain lea čuovgaláhttorusttet ja vudjet láhtuid.
  3. ¼ rámmas juhkkojuvvo eará joavkkuide ja servviide geat vudjet láhtuid.
  4. Buot searvvit geat ožžot doarjaga sáddejit sisa GPS-luotta daid láhtuin maid sii vudjet ovdal go sáhttet oažžut olggos máksojuvvot doarjaga.

Ohcanáigemearri lea guovvamánu 28.b. 2022

Ohcamuš sáddejuvvo deike postmottak@tana.kommune.no ja merkejuvvo "Søknad om støtte til tråkking skiløyper 2022"

Eanet dieđuid oaččut dákko: 
Shahid Akram telefon 46400274