Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Drop-in korona- ja influeansaboahkku 5. Vahkus. Boahkuheami fálaldat mánáide badjel 5 jagi.

Koronaboahkuheami fálaldat mánáide badjel 5 jagi maŋŋebárgga guovvamánu 1.b. álgin dii. 12:s 18:i.

Boahkuheapmi dáhpáhuvvá máŋggageavahushállas

  • vuossárgga ođđajagimánu 31.b. álgin dii. 09:s 13:i.
  • Maŋŋebárgga guovvamánu 1.b. álgin dii. 12:s 18:i. Fuom!  Dát beaivi lea maid fálaldat maiddái oažžut koronaboahkuheami mánáide agis 5-11 jagi.

Fuom!  Mánát vuollai 16 jagi ferte dohkkeheapmi fuolaheddjiin samtykke fra begge foreldre/foresatte.

Koronavaksine for barn 5-11 år.

Boahkuheami fálaldat mánáide:

1.     Mánát ja nuorat jahkeloguin 2006-2009 geat dássážii leat ožžon dušše ovtta boahkuhan eari, sáhttet boahkuhuvvot nuppiin eriin jus sin fuolaheaddjit háliidat dan.  Ferte leat goittotge leat 8-12 vahku daid eriid gaskka.

2.     Mánát jahkeloguin 2016-2010, ja jahkelogus 2017:s geat leat deavdán 5 jagi, sáhttet boahkuhuvvot jus fuolaheaddjit dan háliidit. Fálaldat guoská eanemusat mánáide gean leat kronalaš dávddat, mánát geat leat oktavuođas rašes olbmuiguin, ja mánát geat galget orrut dahje fárret riikkaide gos lea alla njoammunrisiko dahje gos lea heajut dearvvašvuođabálvalus.                                

Álbmotdearvvašvuođainstituhta lea iežas guorahallamis lokten ovdan ahte koronaboahkuheamis leat positiivvalaš ávki. Risiko oažžut váralaš dávdda dien agis lea hui uhcci, ja boahkkodárbu mánáide ja nuoraide lea ráddjejuvvon. Álbmotdearvvašvuođainstituhta oaivvilda dattetge ahte lea riekta ahte addojuvvo boahkuheami vejolašvuohta sidjiide geat dan háliidit. Čujuhuvvo maid ahte immunitehta maid oažžu go lea buohcan addá maid viiddis ja bissovaš suodjaleami mánáide ja nuoraide