Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

NAV rahpanáiggit ovdal juovllaid ja basiid gaskka

20.12 – dii. 1200 – 14.00

21.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

22.12 – dii. 12.00 – 14.00

23.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

24.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

 

27.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

28.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

29.12 – dii. 12.00 – 14.00

30.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

31.12 – gitta ad-hoc čoahkkimiidda

 

NAV ávžžuha geavahit NAV' digitála čoavdosiid dákko  www.nav.no oktavuođaid várás ja ohcamušaide NAV:i.

Dárbbuid mielde sáhttá NAV:i váldit oktavuođa dán tel. bokte 45 21 50 05 juovllaid áigge.