Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forskrift om opplæring i faget Samisk for alle i kommunale barnehager og skoler, Tanamodellen/Sámegiella buohkaide gieldda mánáidgárddin ja skuvllain, Deanumodealla

Med hjemmel i lov 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 6-2, fjerde ledd har Tana kommune 10.06.2021 i kommunestyresak 29/2021 vedtatt  forskrift om opplæring i samisk for alle elever i grunnskolealder

Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-06-10-2801

Under finner du forskriften oversatt til Samisk og Læreplanene på Norsk og Samisk