Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nationála ávžžuhusat máŋggageavahushálla ja vuojadansále geavaheami jotkojuvvo

Ii rahppojuvvo rávisolbmuid vuojadansále ja máŋggageavahushálla geavaheapmái vel.
Ođđa árvvoštallan dahkkojuvvo vuossárgga guovvamánu 1.b.

Ávžžuhusat mat gusket Detnui:

Báikkálaš hárjehallamat ja astoáigedoaimmat mánáide ja nuoraide oažžu čađahit. Mánát ja nuorat vuollai 20 jagi sáhttet hárjehallat ja oassálastit astoáigedoaimmaide dego dábálaččat, sihke siste ja olgun. Sin sáhttá maid váldit eret ávžžuhusas 1 mehtera gaskka doallamis go lea dárbbašlaš čađahit doaimma. Mánáide ja nuoraide dábálaš hárjehallandoaibma siskkáldasat klubbain, joavkkuin ja servviin sáhttá dattetge čađahuvvot, muhto gilvvohallamat, cupat, deaivvadeamit ee. fertejit ain maŋiduvvot.

Mii mearkkaša ahte doaimmat rahppojuvvojit mánáide ja nuoraide vuollai 20 jagi máŋggageavahushállas ja vuojadansáles.
Vuojadansálii guoská mánáide 10 jagis rájes gitta 20 jahkái dan sivas go mánát vuollai 10 jagi dárbbašit rávis olbmo fárrui.

Vuojadansále rahppojuvvo skuvllaide ja hárjehallamiidda mánáide ja nuoraide geat eai dárbbaš fuolaheaddji iežaset fárrui.
Eai leat buot skuvlaceahkit geat dárbbašit rávisolbmodoarjaga oahpaheaddji lassin vaikke sii leat vuollai 10 jagi,
ja heivehuvvon vuojadanhárjehallan doaibmahehttejuvvon mánáide lea vejolaš čađahit vaikke sii leat vuollai 10 jagi.

Buot hárjehallamat rávisolbmo joavkkuide eai dollojuvvojit dassážii go ođđa mearrádus boahtá